Stabilní, zkušená, certifikovaná, zodpovědná, osobně přistupující ke svým klientům a precizně k jejich zakázkám – to je KPassemblies.

foto-1

Firemní politika

Spolupráce velkých subdodavatelů pevně zavázala společnost KPassemblies k profesionálnímu a zavedenému postupu řešení a vykonávání zakázek, dodržování kvality provedení montáží, jednotlivých postupů a dodržování termínů. Vydobyté jméno na trhu je nutno stále podporovat striktním dodržováním zmíněných hodnot, jež se staly nedílnou součástí firemní politiky, stejně tak jako jednání se zákazníky, či subdodavateli zakázek a materiálů.

Ohodnocení

Opětovné udělování zakázek na stále více se rozvíjejícím trhu montážních prací je důkazem důslednosti a kvality firmy KPassemblies ve všech oblastech. Jelikož se KPassemblies také velkou měrou zabývá servisními pracemi na starších zakázkách, považujeme za samozřejmé udržovat velmi pozitivní kontakt s bývalými klienty. Cílem každé zakázky je pro KPassemblies spokojenost zákazníka, což je neopomenutelným znakem dobře vykonané a hlavně ukončené zakázky.

30

stabilních
odborníků

397

zrealizovaných
projektů

8

let firmy
na trhu

Příběh & vize

víme, kam směřujeme

Vznik společnosti

Samostatná činnost v oblasti montážních prací nynějších zakladatelů společnosti KPassemblies Ondřeje Klatta a Jakuba Pokorného byla započata roku 2004. Od této doby se samostatně nabývané zkušenosti a poznatky rozvíjely na územích blízké východní a západní Evropy. Vedení montážních skupin a sestavování složitých regálových systémů tvořilo nedílnou součást zdokonalování metod a postupů ke zkvalitnění procesů jak obchodních, tak pracovních. Získané poznatky a zkušenosti se naplno začaly využívat roku 2008, kdy obě zmíněné osoby založily společnost KPassemblies.

Od roku 2008

Vznik společnosti je doprovázen aktivní a četnou spoluprací velkých subdodavatelů, jmenovitě například společností Jungheinrich. Která na základě kvalitně a zkušeně odvedených zakázek projevila zájem o vytvoření mimořádné rámcové smlouvy, jejíž obsahem je nejen úzká spolupráce obou subjektů, ale i striktní požadavek na rozvrstvené pojištění společnosti ve smyslu montáží a obchodní činnosti. Zkušený nástup firmy na západní trh zaručil pravidelný chod společnosti, což je dodnes podmíněno nutností obhospodařovat velkou část západní klientely.

Vize do budoucna

Jak již bylo zmíněno, kvalitní firma dodržuje striktně přesnou a zdařilou firemní politiku a na takovém základě se firma dále plnohodnotně rozvíjí. V nedávné době byly projeveny snahy a úvahy větších spolupracujících firem o další rozvětvení společnosti KPassemblies v další produktivní odvětví. Moderní a flexibilní firma, jakou je právě KPassemblies, udržuje otevřenost a vstřícnost novým ideám. Rádi se budeme podílet i na vašich projektech.

 

Plné pojištění

Pojištění odpovědnosti a právní záruka

Pojištění vyšší než obvyklé

Jelikož společnost KPassemblies je původním a stále zásadním záměrem orientována na montážní práce prováděné výhradně v zahraničí, bylo nutno přizpůsobit obsah a výši pojistného krytí na světově uznávanou a respektovanou mez, což tvoří základní pilíř pojištění odpovědnosti KPassemblies.

Tímto pojištěním odpovědnosti a výší pojistného plnění se naše společnost bez jakýchkoli důrazů na požadované změny v něm zúčastňuje zakázek velkých výrobců regálových systémů. Mezi tyto majoritní výrobce patří například společnost Jungheinrich, která vysokou hodnotu a obsah pojištění odpovědnosti přímo vyžaduje již v základu obsáhlé rámcové smlouvy, kterou KPassemblies po celou dobu své existence disponuje.

Na základě výše uvedeného je každá naše zakázková montáž kryta zmíněným pojištěním odpovědnosti, které je svojí hodnotou o značnou část vyšší, než je většinou zákazníků nebo zadavatelů podmiňováno.

K posouzení Bonity lze bližší informace o konkrétním pojištění odpovědnosti a jeho výši vyžadovat na základě přání potencionálního zákazníka společnosti KPassemblies — kontaktujte nyní KPassemblies a zeptejte se.

Právní ochrana DAS

Vzhledem k narůstajícím požadavkům trhu a ve snaze udržovat dlouhodobě nadstandartní úroveň poskytovaných služeb, přistoupila dále společnost KPassemblies ke zbudování druhého pilíře finančně-právního zajištění stability prováděných zakázek v celém jejich rozsahu a tímto je jakožto doplněk vysokého pojištění odpovědnosti také pojištění právní ochrany světovou ikonou DAS. Kombinaci výše zmíněných pilířů považuje společnost KPassemblies za výraznou záruku kvality komplexní činnosti včetně celkového právního zajištění.